Links naar documenten in PDF formaat - Lytsewierrum.nl

Ga naar de inhoud

DOCUMENTEN PRINTENAlle foto's en documenten zijn ingescand en staan als 'foto' op de website. Alle foto's kunt u printen. Als u, op een van de vorige pagina's, de foto groot in beeld heeft klikt u met de rechtermuisknop en klikt vervolgens met de linkermuisknop op 'Afdrukken' of 'Afbeelding afdrukken'.
Een aantal getypte documenten kunt u beter als pdf afdrukken. Hieronder staat, op chronologische volgorde, een overzicht. Klik links op de link en een nieuw scherm opent van waaruit u kunt printen.

kerk     1500-1925      1925-1975     1975-2000     2000-heden    Rien     Div. uitgaven     Recent toegevoegd


Terug naar de inhoud