Over Lytsewierrum - Lytsewierrum.nl

Ga naar de inhoud

LYTSEWIERRUM
In de dorpskern van Lytsewierrum wonen zo'n 22 mensen in de 11 huizen en de boerderij die rondom de Gertrudiskerk staan. Inclusief het buitengebied telt Lytsewierrum zo'n 70 inwoners. Het hele dorp is rijksbeschermd dorpsgezicht. Er zijn 3 rijksmomumenten: de Amerikaanse Windmolen, een boerderij aan de Molmawei en de Gertrudiskerk. Deze in 1557 gebouwde kerk is o.a. in 1982 gerestaureerd. Toen zijn ook nieuwe leien op het dak geplaatst. In 2009 is de kerk opnieuw gerestaureerd: de toren is toen schoongemaakt en gevoegd en het paard op de toren is opnieuw verguld. In 2021 is het interieur grootscheeps aangepast vanwege aantasting van het hout. Ook is het interieur grotendeels opnieuw geschilderd.
De voormalige pastorie in Lytsewierrum is een gemeentelijk monument.


.


"Alleen naar Lutkewierum" staat sinds jaar en dag op de handwijzer aan de weg van Scharnegoutum naar Wommels. Sinds de gemeente Littenseradiel de plaatsnamen in 1993 officieel heeft verfriest, heet het dorp Lytsewierrum. In de 90'er jaren raakte de handwijzer in verval en werd weggehaald. In het jaar 2000 hebben de inwoners zelf voor een nieuwe gezorgd. Aan de hand van oude foto's werd een replica gemaakt en geplaatst. Een jaar later was de handwijzer plotseling weggehaald en stond er een "prachtig" ANWB bord. Na een speurtocht bleek dat de handwijzer op een vuilnisbelt in Drenthe lag. De handwijzer werd op ons verzoek weer teruggebracht en is later weer herplaatst aan de andere kant van de weg.
In 2022 raakte de handwijzer weer in verval. Johan Postmus heeft hem opgeknapt en samen met Caspar en Ids Bronwasser en Jan Hofstra op een betonnen fundering teruggeplaatst.In 2008 vroeg iemand ons of wij wisten waarom Lutkewierum aan een doodlopende weg lag. Dat hadden we ons eigenlijk nooit afgevraagd. We vonden het zo mooi omdat het aan een doodlopende weg lag. Maar waarom?? Het antwoord staat in de oude documenten, 2008 Faber: Weg om Lutkewierum of klik hier


Zo klein als we zijn, Lytsewierrum heeft een eigen wapen en een eigen vlag.
De kat en muis in het wapen zijn een symbool voor de parochieheilige, St. Gertrudis van Nijvel. Het goud is een symbool voor de rijke grond. De schildvoet is een symbool voor het agrarische karakter en tevens afgeleid van het wapen van de familie Rheen. Het schildhoofd symboliseert het huis Gruttewierum.

 Wij verzamelen zoveel mogelijk informatie over alles wat met Lutkewierum/Lytsewierrum of haar bewoners te maken heeft. Het is niet de bedoeling de geschiedenis van ons dorp te schrijven. We willen alleen zoveel mogelijk documentatie bij elkaar brengen. Zo hebben we artikelen uit (hele) oude kranten en tijdschriften, foto's, een programma van het kerstfeest in 1924, 1925 en 1926, reglementen van de ijsclub (1927), de begrafenisvereniging (1936) en op het beheer van kerkelijke goederen en fondsen van de NH gemeente (1958), diverse oude schoolfoto's (ca. 1900), reclames ("Neem telefoon") etc.


Terug naar de inhoud